Aby doładować:

Aby sprawdzić swój pozostały dostępny limit pakietu:

  1. wybierz *136#
  2. wciśnij przycisk zadzwoń
  3. dostępny limit zostanie wyświetlony na ekranie


Gotowy